العربیه|English
محدوده خدماتی
  1. ساختمان نگهبان درعرصه ای به مساحت 1000 متر مربع با سطح زیربنایی 120 متر مربع در قالب 4 ساختمان می باشد.
  2. پاركینگ در عرصه ای به مساحت 11500متر مربع كه شامل370 واحد پاركینگ عمومی می باشد.
  3. سرویس بهداشتی با تعداد 12 چشمه سرویس، در قالب 10 واحد خدماتی با مساحت 60 متر مربع كه در سایت مجموعه به صورت مناسب جانمایی شده است.
مشهد خیابان سناباد - نبش سناباد 43 - پلاک 87 - طبقه سوم - واحد 6 - تلفکس : 94 الی 38473791 - 051
طراحی و اجرا توسط فراهنگ