العربیه|English
محدوده فرهنگی

1.  نمازخانه با عرصه ای به مساحت 3/200 متر مربع و سطح زیربنایی 400 متر مربع می باشد.

2.   سالن همایش با عرصه ای به مساحت 2000 و با سطح زیربنایی 1000 متر مربع با گنجایش 700 نفر می باشد.

لازم به ذكر است دسترسی از حاشیه جاده و با پاركینگ اختصاصی است.

مشهد خیابان سناباد - نبش سناباد 43 - پلاک 87 - طبقه سوم - واحد 6 - تلفکس : 94 الی 38473791 - 051
طراحی و اجرا توسط فراهنگ