العربیه|English
محدوده اداری

در عرصه ای به مساحت 5200 متر مربع در قالب:

  1. ساختمان اداری به مساحت 1/600 متر مربع و سطح زیربنایی 200 متر مربع می باشد.
  2. ساختمان خدمات گردشگری به مساحت 2/100 متر مربع و سطح زیربنایی 150 متر مربع می باشد.
  3. ساختمان بهداشتی درمانی با عرصه ای به مساحت 1/600 متر مربع و سطح زیر بنایی 200 متر مربع می باشد.
مشهد خیابان سناباد - نبش سناباد 43 - پلاک 87 - طبقه سوم - واحد 6 - تلفکس : 94 الی 38473791 - 051
طراحی و اجرا توسط فراهنگ