العربیه|English
محدوده ورزش های سنتی بومی

در عرصه­اي به مساحت 13500  متر مربع در قالب مجموعة ورزشي كشتي با چوخه ، كشتي پهلواني، ورزش هاي زورخانه اي و ورزش هاي محلي.

مشهد خیابان سناباد - نبش سناباد 43 - پلاک 87 - طبقه سوم - واحد 6 - تلفکس : 94 الی 38473791 - 051
طراحی و اجرا توسط فراهنگ